..:: گروه هاي آموزشي » گروه ارتباط تصويري » معرفي گروه گرافیک ::..
شنبه 24 آذر 1397
گروه ارتباط تصویری 
گروه ارتباط تصویری

مدیر گروه : خانم دکتر میترا معنوی راد 

کارشناس آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش محور : خانم فرشته موسوی فر -  تلفن 85692517

کارشناس آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : خانم خدیجه شعرباف - تلفن 85692504

تلفن تماس گروه گرافیک : 85692747  و داخلی 2747

 

 

 

کارگاه چاپ گرافیک