..:: معرفی دانشکده » رياست دانشكده ::..
شنبه 24 آذر 1397
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

 

نام و نام خانوادگی : دکترفاطمه کاتب 

    رشته تحصیلی : 
    مدرك تحصیلی : د كترا
    مرتبه علمی : دانشیار 

 لیسانس : معماری داخلی

فوق لیسانس :معماری  
دکتری : معماری  

PDF : رزومه فارسی 

CV : PDF

تلفن مستقیم دفتر ریاست دانشکده هنر : 88035801-85692525

آدرس پست الکترونیکیf.kateb@alzahra.ac.ir

web : http://staff.alzahra.ac.ir/kateb/