شنبه 24 آذر 1397
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

انجمن های علمی

 انجمن علمی پژوهش های هنری ایران 


رئیس انجمن : دکتر اشرف السادات موسوی لر 

عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر  
لینک وب سایت انجمن 
http://www.issar.ir/
 
 

 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران


رئیس انجمن : دکتر پریسا شاد قزوینی 

عضو هیات علمی گروه نقاشی
  لینک وب سایت انجمن 
http://avoa.ir/
 

 انجمن علمی هنر اسلامی ایران 


 رئیس انجمن دکتر زهرا رهبرنیا 

عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر 
  لینک وب سایت انجمن
http://iaaoi.ir/