..:: دانشجویان » دفاعیه های دانشجویی ::..
شنبه 24 آذر 1397
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

تاریخ دفاعیه دانشجویی

 


جلسه دفاع از پایان­نامه خانم ماه منیر شیرازی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

سرکار خانم دکتر موسوی­لر (استاد راهنما)، آقای دکتر دادور (استاد داور)،خانم دکترکاتب (استاد داور)، آقای دکتر حاتم (مشاور) آقای دکتر علی اصغر فهیمی فر(داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 16/7/96                  ساعت 16:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ی خانم مهدیه عزیزی­راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نقاشی 
 
سرکار خانم دکتر پاکزاد ( استاد  راهنما) ، جناب آقای دکتر فرددهکردی (استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور)،سرکارخانم دکتر محمدی­وکیل (استاد داور و ناظر)        
 

زمان : 30/06/1396  ساعت : 10:00 الی 12:00

مکان : اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان نامه ­ی­ خانم­  مینا ناظم زاده نراقی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

سرکار خانم دکتر شاد (استادراهنما)، جناب آقای دکترسلطان کاشفی (استاد داور)، خانم صالحی پور (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 29/06/96  ساعت 12:00-10:00

مکان: دفتر معاونت آموزشی 
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­  متین کیامرزی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته  نقاشی  
 

سرکار خانم دکتر پاکزاد و سرکار خانم دکتر هنری مهر (استادراهنما)، جناب آقای دکترسلطان کاشفی(استاد داور)، آقای دکتر فرد دهکردی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 29/06/96  ساعت 17:30-16:00

مکان: دفتر معاونت آموزشی 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  فاطمه تقدسی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

 سرکارخانم دکتر معنوی­راد (استاد راهنما)، خانم دیانت (استاد مشاور)،آقای دکتر اسدی(استاد داور) و خانم دکترمسعودی امین(استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 29/06/96 ساعت 17:00-15:00

مکان: اتاق دکترا
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم­  پدیده فرزان دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی و سرکار خانم دکتر هنری مهر (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد مشاور)، جناب آقای دکترعرب زاده(استاد داور)، سرکار خانم دکتر شاد قزوینی(استاد داور و ناظر)

 

زمان: 28/06/96  ساعت 10:00-08:00

مکان: دفتر معاونت آموزشی 

 
در جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ فرزانه خسرو­بیگی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم قاسمی(استاد مشاور)، خانم دکتر هنری­مهر ( استاد داور) و خانم شجاع نوری ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 28/06/96 ساعت 10-08

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم­ نوشین جعفرزی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم شجاع نوری (استاد مشاور)، خانم دکتر هنری­مهر ( استاد داور) و خانم قاسمی ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 27/06/96 ساعت 12:00-10:00

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم­  حمیده آتش ­پا دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته  نقاشی  
 

سرکار خانم دکتر پاکزاد(استادراهنما)، جناب آقای دکتر حسامی (استاد مشاور)، جناب آقای دکترگلناری(استاد داور)، جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96  ساعت 14:00-12:30

مکان: دفتر معاونت آموزشی 
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی ­خانم­  لیلا اسعدی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی و سرکار خانم دکتر پاکزاد(استادراهنما)، جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استاد مشاور)، جناب آقای دکترمعمارزاده(استاد داور)، سرکار خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96  ساعت 16:30-15:00

مکان: اتاق دکترا 
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم­ فائزه لطفی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم قاسمی (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر موسوی­خامنه ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 27/06/96 ساعت 17-15

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ مهدیه السادات صفوی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع­ دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم دکتر موسوی خامنه (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن پور( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 27/06/96 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم­  فریبا خدامی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 
جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، جناب آقای دکترمعمارزاده(استاد داور) و  سرکار خانم صالحی­پور (استاد داور و ناظر)
 

زمان: 27/06/96  ساعت 12:30-11:00

مکان: دفتر معاونت آموزشی
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی ­خانم­  آرزو سادات اسکندری دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی پارچه و لباس 
 

سرکار خانم دکتر فربود (استادراهنما)، جناب آقای دکتر کشاورز افشار(استاد مشاور)، جناب آقای دکتر افهمی(استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب پور(استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96 ساعت 16:30-15:00

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی ­خانم­ مریم غضنفرپور  دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی پارچه و لباس 
 

سرکار خانم دکتر طالب پور(استادراهنما)، سرکار خانم دکتر مونسی سرخه(استاد مشاور)، خانم دکتر خطایی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96 ساعت 12:30-11:00

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم­  مطهره صدرنژاد  دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی پارچه و لباس 
 

سرکار خانم دکتر طالب پور(استادراهنما)، خانم دکتر خطایی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر مونسی سرخه(استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96 ساعت 11:00-09:30

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ فائزه لطفی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم قاسمی (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر موسوی­خامنه ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 27/06/96 ساعت 17-15

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ مهدیه السادات صفوی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم دکتر موسوی خامنه (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن پور( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 27/06/96 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی ­خانم­  زهرا ابراهیمی دانشجوي کارشناسي­ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی و جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر محمدی وکیل (استاد مشاور)، جناب آقای دکترمعمارزاده(استاد داور)، سرکار خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96  ساعت 09:30-08:00

مکان: دفتر معاونت آموزشی 
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم­ فرزانه خسرو­بیگی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکترسهرابی (استاد راهنما)، خانم قاسمی(استاد مشاور)، خانم دکتر هنری­مهر ( استاد داور) و خانم شجاع نوری ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 28/06/96 ساعت 10-08

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم مژده سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نقاشی 
 

 جناب آقای دکتر حسامی و سرکار خانم هنری­مهر(استاد  راهنما)، سرکار خانم دکتر محمدی­وکیل(استاد مشاور) جناب آقای دکتر معمارزاده (استاد داور)، جناب آقای دکتر فرددهکردی (استاد داور و ناظر)    

 

زمان : 28/06/1396  ساعت : 9:00 الی 10:30

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ی خانم سوسن جدیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نقاشی 
 
جناب آقای دکتر حسامی (استاد  راهنما)، سرکار خانم صالحی­پور(استاد مشاور) جناب آقای دکتر معمارزاده (استاد داور)، سرکار خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر)     
 

زمان : 28/06/1396  ساعت : 16:30 الی 18

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­خانم­  ماه منیر سیاحی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی پارچه و لباس 
 

سرکار خانم دکتر فربود (استادراهنما)، جناب آقای دکتر کشاورز افشار (استاد مشاور)، جناب آقای دکتر افهمی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب پور (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 27/06/96 ساعت 15:00-13:30

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی ­خانم  زهرا مهدوی اوجقاز دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی صنعتی 
 
سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)، سرکارخانم اله دادی و جناب آقای اژدری ( استاد مشاور)، خانم دکتر فرزام (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)
 

زمان: مورخ 27/06/96 ساعت 15:00-13:00

مکان: مبانی 10

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  مریم کوچکی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد راهنما)، سرکار هنربخش    ( استاد مشاور)، خانم دکتر فرزام (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شکری      ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/06/96 ساعت 15:00-13:00

مکان: مبانی 10

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه خانم مریم خسرو شاهی بناب  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)، خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، آقای دکتر سلطان کاشفی(داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 27/6/96         ساعت 9:00

مکان: اتاق سمینار
 
دفاع از رساله‌ی خانم مژگان ارباب‌زاده دانشجوی دکتري رشته پژوهش هنر 
 
خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی  و خانم دکتر فاطمه کاتب
 
ساعت13:30 تا 16:30 مورخ 27/06/96
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه خانم مژگان ارباب­زاده دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر
 

خانم دکترافضل­طوسی (استاد راهنما)، خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر دادور(استاد مشاور)، خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور)، خانم دکتر موسوی­لر(استاد داور)، آقای دکتر سلطان کاشفی(داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 27/6/96         ساعت 13:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم  سبا عمادی کتک لاهیجانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

ارجمند سرکارخانم دکتر مسعودی­امین (استاد راهنما)، خانم محدث (استاد مشاور)، آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر افضل­طوسی( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 26/06/96 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه خانم مریم یزدان ­پناه دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر
 

سرکار خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)، آقای دکتر دادور (استاد راهنما)، آقای دکتر حسامی (استاد مشاور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد داور)، آقای دکتر رضا افهمی(داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 26/6/96       ساعت 9:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم پویه اله­وردی آشتیانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر رضا افهمی (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 26/6/96        ساعت: 10:30

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم سیمین امینی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما)،آقای دکتر یوسف منصورزاده (استاد داور)، خانم دکترکاتب ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 26/6/96          ساعت: 15:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم مریم زراعت ­پیشه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط ­تصویری 
 

سرکار خانم دکتر افضل­طوسی ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم دیانت (استاد مشاور)، جناب آقای دکتر محسن حسن­پور (استاد داور) ، سرکارخانم دکترمسعودی­امین (استاد داور و ناظر)  

 

زمان : 26/06/1396  ساعت : 08:00 الی 09:30

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ی خانم شیرین نصرت­زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط ­تصویری 
 

خانم دکتر افضل­طوسی ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم سلیمی­نمین (استاد مشاور)، جناب آقای دکتر محسن حسن­پور (استاد داور) ، سرکارخانم دکترمسعودی­امین (استاد داور و ناظر)  

 

زمان : 26/06/1396  ساعت : 09:30 الی 11:00

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی ­خانم  ناهید سلیمانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

استاد ارجمند سرکارخانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، خانم سلیمی­نمین (استاد مشاور)، خانم دکتر مقبلی(استاد داور) و خانم دکتر معنوی­راد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 25/06/96 ساعت 14:30-13:00

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم آزاده صفرزاده­میراشرافی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط ­تصویری 
 
سرکار خانم دکتر دانشگر ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم دیانت (استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر مقبلی(استاد داور)، سرکارخانم دکتر مسعودی­امین (استاد داور و ناظر
 

زمان : 25/06/1396  ساعت : 08:00 الی 09:30

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ی خانم نیلوفر عشقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط ­تصویری 
 

سرکار خانم دکتر دانشگر ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم دیانت (استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر مقبلی (استاد داور)،سرکارخانم دکتر معنوی­راد (استاد داور و ناظر)            

 

زمان : 25/06/1396  ساعت : 09:30 الی 11:00

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ی خانم فاطمه محمدی­ماکلوانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط­تصویری 
 

خانم دکتر دانشگر ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم سلیمی­نمین (استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر مقبلی (استاد داور)،سرکارخانم دکتر معنوی­راد (استاد داور و ناظر)            

 

زمان : 25/06/1396  ساعت : 14:30 الی 16:00

 

جلسه دفاع از پایان­ نامه­ی خانم سیماسادات حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی ­صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم اله دادی (استاد مشاور) جناب آقای دکتر صفاردزفولی (استاد داور)، جناب آقای دکترسلیمانی (استاد داور و ناظر)        

 
زمان : 22/06/1396  ساعت : 08:30 الی 09:30
 
جلسه دفاع از پایان­نامه­ی خانم فائزه آذرافروزپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی ­صنعتی 
 

جناب آقای دکتر سلیمانی ( استاد  راهنما) ، جناب آقای دکتر صفاردزفولی (استاد داور)، سرکار خانم دکتر شکری (استاد داور و ناظر)      

 

زمان : 22/06/1396  ساعت : 09:30 الی 10:30

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم سپیده خیاط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی­ صنعتی 
 

جناب آقای دکتر ندایی­فرد(استاد  راهنما)، سرکار خانم هنربخش(استاد مشاور) جناب آقای دکتر چوپانکاره(استاد داور)، سرکار خانم دکتر شکری (استاد داور و ناظر)            

 

زمان : 20/06/1396  ساعت : 9:00 الی 10:30

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم فاطمه صفی­خانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی­ صنعتی 
 
جناب آقای دکتر ندایی­فرد(استاد  راهنما)، سرکار خانم دکتر خلیلی و اله دادی(استاد مشاور) جناب آقای دکتر فاطمی­نیا (استاد داور)، جناب آقای دکتر سلیمانی (استاد داور و ناظر)       
 

زمان : 20/06/1396  ساعت : 13:00 الی 14:30

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ی خانم سمانه خسروی فارسانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی ­صنعتی 
 

جناب آقای دکتر سلیمانی ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم اله دادی (استاد مشاور) جناب آقای دکتر چوپانکاره(استاد داور)، سرکار خانم دکتر شکری (استاد داور و ناظر)            

 

زمان : 20/06/1396  ساعت : 10:30 الی 12:00

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم سمانه خسروی فارسانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی ­صنعتی 
 

 جناب آقای دکتر سلیمانی ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم اله دادی (استاد مشاور) جناب آقای دکتر چوپانکاره(استاد داور)، سرکار خانم دکتر شکری (استاد داور و ناظر)   

 

زمان : 20/06/1396  ساعت : 10:30 الی 12:00

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم نازنین بزرگی­ زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی­ صنعتی 
 
جناب آقای دکتر سلیمانی ( استاد  راهنما) ، سرکار خانم دکتر فربود و سرکار خانم مهندس فتحیه (استاد مشاور) جناب آقای دکتر حجتی امامی(استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی­فرد (استاد داور و ناظر)
 
زمان : 20/06/1396  ساعت : 16:00 الی 17:30
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم حنا بقایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی ­صنعتی 
 
جناب آقای دکتر ندایی­فرد ( استاد  راهنما) ، جناب آقای دکتر امامی و سرکار خانم مهندس هنربخش (استاد مشاور) جناب آقای دکتر فاطمی­نیا(استاد داور)، جناب آقای دکترسلیمانی (استاد داور و ناظر)
 

زمان : 20/06/1396  ساعت : 14:30 الی 16:00

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم رقیه دریجانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 
خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد ( استاد داور و ناظر) 
 

زمان15/6/96    ساعت: 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­  مهدیه عزیزی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته  نقاشی  
 

سرکار خانم دکتر پاکزاد (استادراهنما)، جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر هنری مهر (استاد داور) سرکار خانم دکتر محمدی وکیل (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 30/06/96  ساعت 12:00-10:00

مکان: اتاق سمینار 

 
 جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی ­خانم­  مرجان خرم ­گل ­کاران دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی و سرکارخانم دکتر هنری مهر (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر محمدی وکیل (استاد مشاور)، جناب آقای دکترمعمارزاده(استاد داور)، سرکار خانم دکتر شاد (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 28/06/96  ساعت 15:00-13:30

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم  سارا بهرام پورگیوی دانشجوي کارشناسي ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

جناب آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)، سرکارخانم اله دادی( استاد مشاور)، آقای دکتر حجتی امامی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 19/04/96 ساعت 10:30-12:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  شهرزاد جعفری دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

جناب آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)، سرکارخانم اله دادی( استاد مشاور)، آقای دکتر حجتی امامی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 19/04/96 ساعت 10:30-08:30

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  نجمه جوکار دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل­طوسی(استاد راهنما)، آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر مسعودی امین  ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 18/04/96 ساعت 13:00-14:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم  سمیرا فدایی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل ­طوسی(استاد راهنما)، خانم محدث (استاد مشاور)، آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر معنوی­راد        ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 18/04/96 ساعت 13:00-11:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی­ خانم  سودابه احسنی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر مسعودی­امین (استاد راهنما)، خانم دکتر معنوی­راد (استاد مشاور) آقای دکتر حسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر افضل­طوسی ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 18/04/96 ساعت 11:30-10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­نامه خانم روشنک داوری دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 
خانم دکتر طالب­پور (استاد راهنما)،آقای دکتر دادور(استاد مشاور)، آقای دکتر رضا افهمی (استاد مشاور)، خانم دکتر فربود (استاد داور)، آقای دکتر ندایی­فرد (استاد داور)، آقای دکتر حسنعلی پورمند(داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان: 11/4/96                  ساعت 14:00

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم مریم شهبازی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 4/4/96                   ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم مهشاد عبدالله بیانه دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)،آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 4/4/96                   ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی ­خانم  میترا سادات خاتمی  دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  طراحی صنعتی 
 

سرکارخانم دکتر شکری (استاد راهنما)، سرکارخانم آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 22/03/96 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم صفیه نیک نامی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

ارجمند سرکارخانم دکتر شکری (استاد راهنما)، سرکارخانم آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 22/03/96 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی­ خانم  صفیه نیک نامی   دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

ارجمند سرکارخانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، سرکارخانم آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 03/03/96 ساعت 11:00-09:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم آیسان شیوا دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، خانم دکتر معنوی­راد (استاد داور)، آقای دکتر مریدی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 1/3/96      ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم مرضیه زارع دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم  دکتر شاد قزوینی(استادراهنما)، خانم دکتر سهیلا صادقی (استاد مشاور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر اعظم راودراد (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 27/2/96                   ساعت 13:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم مرضیه عالی گلوکانی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم  دکتر شاد قزوینی(استادراهنما)، آقای دکتر احمدعلی حیدری (استاد مشاور)،  خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، آقای دکترحسامی (استاد داور)، خانم دکتر شمس­الملوک مصطفوی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 27/2/96     ساعت 9:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم سارا رستخیز  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکترافضل­طوسی(استادراهنما)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، آقای دکتر دادور (استاد داور)، آقای دکتر علی رضا بهرمان (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 25/2/96        ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ ی پژوهشی خانم فاطمه مولازاده دانشجوی دکتری رشته پژوهش 
 

استاد ارجمند خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، خانم دکتر رهبرنیا(استاد مشاور)، آقای دکتر عباسی (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر مونا هوروش (استاد داور)، آقای دکتر محمد حسین ناصربخت (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:19/2/96      ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم نغمه حسین قزوینی  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)، خانم دکتر دانشگر(استاد داور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر هنری­مهر­ (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:29/1/96                   ساعت 14:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم مریم کشمیری  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر پاکزاد (استاد داور)، خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، آقای دکتر رضا افهمی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:29/1/96                   ساعت 10:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم ملیحه ایمانیان دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی(استاد راهنما)،آقای دکتر دادور (استاد مشاور)، آقای دکتر خشایار قاضی­زاده( استاد مشاور)،  خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، آقای دکتر علی اصغر شیرازی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 29/1/96                   ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم نازنین کریمی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما)،آقای دکتر فرزان سجودی(استاد مشاور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور)، خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، آقای دکتر عباس نامجو (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:28/1/96                   ساعت 14:00

مکان: اتاق سمینار

 
 جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم مریم شفیعی  دانشجو کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر شاهرودی (استاد داورخارجی)، سرکار خانم دکتر پاکزاد ( استاد داورداخلی و ناظر) 

 

زمان: 15/12/95           ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم پینکی چادها  دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 
سرکار خانم دکتر دانشگر(استاد راهنما)،سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد راهنما) آقای دکتر دادور( استاد مشاور)،  سرکار خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، سرکار خانم (دکتر رهبرنیا)، آقای دکتر حاتم (استاد داور خارجی)، سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان: 14/12/95   ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  بهاره غیاثی اصل دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، سرکارخانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، سرکارخانم محدث (استاد مشاور)،آقای دکتر اسدی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 14/11/95 ساعت 12:00-10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  نیلوفر اسلامی­ حقیقت دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، خانم دکتر مسعودی امین(استاد مشاور)، آقای دکترحسن­پور(استاد داور) و خانم دکتر معنوی­راد ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 13/11/95 ساعت 12:00-10:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی­ خانم­  فاطمه عاصمه دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی پارچه و لباس
 

سرکار خانم دکتر طالب پور (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر مونسی سرخه ( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر خطایی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 13/11/95 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان نامه­ ی ­خانم­  نرجس قاسمی کاکرودی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر جمال عرب زاده (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00-08:00

مکان: آمفی تئاتر 
 
در جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم زهرا سلطانی  دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته پژوهش هنر
 

سرکار خانم دکتر موسوی­لر  (استاد راهنما)،سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد راهنما)،خانم دکتر هنری­مهر( استاد داور)، سرکار خانم دکترکاتب ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم­  نرجس قاسمی کاکرودی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر جمال عرب زاده (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00-08:00

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم­ زهرا امانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،  خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن پور( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 11/11/95 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­  شکوفه حسنی­موسی­ آبادی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

سرکار خانم دکتر پاکزاد (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر پنجه باشی      ( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 10/11/95 ساعت 11:00-09:30

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی­ خانم­  فریال سادات موسوی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

خانم دکتر شادقزوینی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور) و سرکار خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 10/11/95 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­ حمیده صفایی عرشی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر هنری مهر  (استاد داور) و خانم دکتر محمدی وکیل (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 04/11/95 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر 
 
جلسه دفاع از پایان­نام ه­ ی­خانم­ المیرا لکی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، خانم دکتر محمدی وکیل (استاد مشاور)،  سرکار خانم دکتر هنری مهر (استاد داور) و خانم دکتر پاکزاد (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 04/11/95 ساعت 11:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ طیبه مهاجر دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع­ دستی 
 

سرکار خانم دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور)، سرکار خانم قاسمی( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 04/11/95 ساعت 12-10

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم­ غزاله سیفی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور)، سرکار خانم قاسمی( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 04/11/95 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
 جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم لیلا سودبخش­ طالقانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 

سرکار خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)، آقای دکتررضا افهمی( استاد داور)، سرکار خانم دکتر فربود ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 2/11/95 ساعت 8:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلســـه دفاع از پایان ­نامه خانم  مینا طلایی دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما) ، آقای دکتر غلامعلی حاتم (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور) ، آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  شنبه 2/11/95   ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دکتری دانشکده هنر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم­  مینا مختارزاده دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)،آقای کتابی (استاد مشاور)، آقای دکتر صفار دزفولی( استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی فرد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 29/10/95 ساعت 12-10

مکان: سالن دکترا

 
جلسه دفاع از پایان­نامه­ ی خانم­  حنانه قاسمی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)، آقای دکتر صفار دزفولی( استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی فرد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 29/10/95 ساعت 10:00-8:00

مکان: سالن دکترا

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  الهام میرزاحسینی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر منعنوی­ راد (استاد راهنما)،آقای دکترحسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/10/95 ساعت 10:00-8:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه خانم  زهرا توتونچی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر معنوی­راد (استاد راهنما)، خانم دکتر مسعودی امین ( استاد مشاور) آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/10/95 ساعت 11:30-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلســـه دفاع از پایان­نامه خانم پونه عبدالکریم زاده دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 
خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما) ، آقای دکتر غلامعلی حاتم (استاد مشاور)، خانم دکتر شاد قزوینی(استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور) ، آقای دکتر محمود طاووسی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان:  دوشنبه   20/10/95    ساعت : 10:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پایان­نامه خانم آزاده شاهمیری دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما) ، آقای دکتر فرزان سجودی (استاد مشاور)، خانم دکتر نغمه ثمینی (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب(استاد داور)، خانم دکتر دانشگر (استاد داور) ، خانم دکتر فریندخت زاهدی (داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  دوشنبه   6/10/96  ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم نگار زجاجی دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

خانم دکتر طالب­پور (استاد راهنما) ، خانم دکتر فربود (استاد داور)، آقای دکتر ندایی­فرد (استاد داور) ، آقای دکتر افهمی (استاد داور)، آقای دکتر رفیعیان (استاد مشاور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  یکشنبه   2/8/95              ساعت : 15:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم فاطمه زهتاب دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما) ، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور) ، آقای دکتر کشمیرشکن (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  دوشنبه  12/7/95              ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر