شنبه 24 آذر 1397
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

کادر کتابخانه دانشکده هنر
خانم حوریه آقا بابا
مسول کتابخانه هنر
تلفن : 85692387
 
لینک کتابخانه دانشکده هنر
  
 
 
خانم کبری بهاران
85692388

لینک کتابخانه دانشکده هنر

 
خانم فاطمه ورمزیار 
85692388

لینک کتابخانه دانشکده هنر