شنبه 24 آذر 1397
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

ردیف مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
 1  

  نام و نام خانوادگی : سعیده فروغی

  فارسی

English

 2  

  نام و نام خانوادگی : شهره فضل وزیری  

  فارسی
3  

  نام و نام خانوادگی : پروانه قاسمیان دستجردی   

  فارسی PDF
 4  

  نام و نام خانوادگی : فرشته کیاوش  

  فارسی 
5  

  نام و نام خانوادگی : فروزان شاه کوپاه 

  فارسی

English 

6  

  نام و نام خانوادگی :سعيده عظيمي ترامبانيان
 

  فارسی