شنبه 26 آبان 1397
  
دانش آموختگان

دانش آموختگان دانشکده هنر 

 
   رشته ارتباط تصویری   
مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
 

  نام و نام خانوادگی : سميه مهريزي‌ثاني

  PDF  PDF
 

  نام و نام خانوادگی :فاطمه ماکویی  

  PDF 
 

  نام و نام خانوادگی : راشین خیریه   

   PDF PDF

 


 رشته پژوهش هنر   
مشخصات فردی   تصویر   چکیده پایان نامه  رزومه نمونه آثار
 نام و نام خانوادگی : مریم کشمیری    PDF  PDF  PDF 
 

  نام و نام خانوادگی :سارا رستخیز  

   PDF  PDF PDF
 نام و نام خانوادگی : منصوره نخعی     PDF PDF  PDF 
 نام و نام خانوادگی : رویا روزبهانی     PDF PDF  PDF 


 رشته صنایع دستی   
مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
پانته آ واعظ نیا     PDF  
 

     طاهره فرزادی 

PDF  PDF

 


 رشته طراحی پارچه و لباس   
مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
 

  نام و نام خانوادگی : سعیده فروغی

  فارسی

English

 

  نام و نام خانوادگی : شهره فضل وزیری  

  فارسی
 

  نام و نام خانوادگی : پروانه قاسمیان دستجردی   

  فارسی PDF
 

  نام و نام خانوادگی : فرشته کیاوش  

  فارسی 
 

  نام و نام خانوادگی : فروزان شاه کوپاه 

  فارسی

English 

 

  نام و نام خانوادگی :سعيده عظيمي ترامبانيان
 

  فارسی 

 

 
مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
 

  نام و نام خانوادگی : 

  PDF  PDF

 


مشخصات فردی   تصویر  رزومه نمونه آثار
 

  نام و نام خانوادگی : 

  PDF  PDF

 New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی