..:: اساتید » اساتید بازنشسته ::..
جمعه 28 دي 1397
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
 انجمن های علمی 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرسنجی ارباب رجوع 
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 انتخاب واحد دانشجویی
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

نام و نام خانوادگی : صدیقه مدرس پور (نوری )
میزان تحصیلات : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
 
 

 

 
نام و نام خانوادگی : مینو اسعدی 

مرتبه علمی : استادیار
لیسانس :  نقاشی
فوق لیسانس : نقاشی
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 
 
 
نام و نام خانوادگی : مهرانگیز مظاهری تهرانی
مرتبه علمی : استادیار
لیسانس :  زبان فرانسه
فوق لیسانس : زبان فرانسه
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغر فرامرزیان 

مرتبه علمی : استادیار
لیسانس :  گرافیک
فوق لیسانس : مولتی مدیا

دکتری : فناوری اطلاعات


برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 

  

نام و نام خانوادگی : محمد معمارزاده  
مرتبه علمی : استادیار
لیسانس :  نقاشی
فوق لیسانس : نقاشی
دکتری : پژوهش هنر


برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 
 
 
نام و نام خانوادگی : علی اصغر اکبری 

مرتبه علمی : مربی
فوق لیسانس :  معماری و شهر سازی
دکتری : برنامه ریزی شهری
 
 
نام و نام خانوادگی : صدیقه پاک بین 

مرتبه علمی : مربی
لیسانس :  طراحی لباس
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : برزو ایزد پناه
مرتبه علمی : مربی
لیسانس :  معماری داخلی
فوق لیسانس : برنامه ریزی محیطی
 
 
ام و نام خانوادگی : معصومه امیر اینانلو
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری 
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار 
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس : نقاشی 
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 
 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه هنری مهر

 

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

 لیسانس : نقاشی
فوق لیسانس : نقاشی  
دکتری : هنر 

رزومه فارسی 

گالری آثار :